درباره ما

 

 

شرکت خدماتی سهامی خاص آریوبرزن با بهرهمندی از تجربیات و نیروی مجرب و ماشین آلات آماده خدمت رسانی به سازمانها، ارگانها، ادارات و شرکتهای بخش دولتی و خصوصی در حوزه های ذیل می باشد.


۱- خدمات عمومی، فنی و پشتیبانی(خدمات و نظافت مکانیزه و صنعتی و ادارات و سازمانها و آبدارخانه)
۲- تامین نیروی انسانی(سازمانها و ادارات و ارگانها)
۳- خدمات شهری(خدمات شهری و رفت و روب شهری، جمع اوری و حمل زباله، جمع آوری و حمل و تفکیک زباله به صورت دستی و مکانیزه، بازیافت پسماند و زباله شهری و غیر شهری)
۴-فضای سبز(طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز)
۵-تهیه و طبخ غذا(امور رستوران و رستوران داری ادارات و ارگانها و سازمانهای خصوصی و دولتی،تهیه و طبخ غذا و امور آشپزخانه)
۶-نگهبانی(امور انتظامات و حراست و نگهبانی)
۷-امور نقلیه(ایاب و ذهاب و امور نقلیه و حمل و نقل درون شهری و برون شهری)
۸-تاسیسات و تعمیر و نگهداری(امور تاسیسات و تعمیر و نگهداری)
۹- واردات و صادرات(حق العملکاری و واردات و صادرات) و….
10- مشاوره و نظارت و راهبری پروژه های منابع انسانی و امور خدماتی شما، مشاوره و کمک در فرآیند شرکت درمناقصات و نظارت بر قراردادهای پیمانکاری شما…


همچنین جهت مشاهده بخشی از مجوزها و گواهینامه ها و مدارک معتبر اخذ شده شرکت می توانید به بخش اعتماد به ما و مجوزها و ایزوها مراجعه نمایید و درصورتی که نماینده و مسئول حقوقی سازمان، اداره و یا شرکت خود می باشید و نیاز به خدمات ما دارید، جهت دریافت رزومه شرکت می توانید درخواست کتبی و معتبر، فرآخوان، دعوتنامه و آگهی روزنامه خود را از طریق راه های ارتباطی ایمیل ، فکس ، پست به ما ارسال نمایید تا در اولین فرصت رزومه ما را دریافت نمایید.

  • توجه: این شرکت تنها به درخواست های کتبی بر روی سربرگ و ممهور ، دعوتنامه و آگهی روزنامه معتبر حقوقی و سازمانی پاسخ می دهد.

 

                                                                          با سپاس
                                                                           شرکت آریوبرزن