چگونه مالیات را یاد بگیریم و از کسب و کار خود محافظت کنیم

‌تعریف مالیات: در اصل مالیات درصدی از درآمدهای جامعه و یا بخشی از سود کارکرد و فعالیت اقتصادی است که به دولت انتقال میدهند .چون دست یابی به درآمد و امکانات را دولت تهیه و فراهم میکند. مالیات های مستقیم در آخر سال ۱۳۴۵...
ادامه مطلب

آیین اجرایی تشریفات بین المللی

آیین اجرایی تشریفات بین المللی: ‌تشریفات روش های زائد و دست و پا گیر و ساخته و پرداخته افکار قرون گذشته نیست ،حتی کشورهای نو طلب نیز بعد از یک فرصت کوتاه ،گاه در انجام آیین تشریفات پافشاری بیشتری می نمایند. برقراری پیوند...
ادامه مطلب

مالیات نقل و انتقال چه قدر است و به عهده کیست؟

در کار گزاری ها پرداخت مالیات یکی از تکالیف مهم در نقل و انتقال سهام بشمار میرود .و این مالیات جزو مالیات های مقطوع محسوب می شود. و امتیاز ویژه ای برای شرکتها ی ثبت وجود دارد. ارزش اسمی :یعنی از هر مبادله سهام و سهم الشرکا...
ادامه مطلب

مراحل اخذ مجوز کارخانه بازیافت فلز

همیشه برای جمع آوری فلزاتی مانند :قوطی های الومینیوم یا قلع یا اهن یک مکان دور افتاده وجود دارد. خیلی از آنها باید به مرکز بازیافت فلزات با شرایط مناسب منتقل شوند .که توانایی ان در بازیافت یا دفع صحیح مواد را تعیین میکند....
ادامه مطلب

مالیات نقل و انتقال سهام در مناطق ازاد چگونه است؟

‌ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1372/06/07 افرادی که مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵سال درآمد و دارایی های مربوط به...
ادامه مطلب

صنعت بیمه

وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ‌بعد انقلاب اسلامی اقتصاد کشور تحولات مختلفی را از سر گذرانده است، به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثری دولت در اقتصاد حس می شد و در دورهای دیگر دولتمردان در جهت مخالف به جلو رفتند و اگر در...
ادامه مطلب

مسائل مهم مربوط به نظارت بر شرکتهای بیمه ‌

در گذشته برای صدور یک بیمه نامه کوچک حتما باید از بیمه مرکزی اجازه صادر میشد یا نرخها باید به تایید بیمه مرکزی می رسید. ولی امروز نوع نظارت به صورت نظارتهای مالی تبدیل شده است . یعنی نهاد ناظر ،اطلاعاتی را در حد کلی کسب...
ادامه مطلب
بالا