رتبه بندی مشاغل

رتبه بندی نیرو ها بر اساس شایستگی در سازمان ها مطابق با ایزو 9001

"رتبه بندی" هدف از رتبه بندی ارزیابی و سنجش عملکرد پرسنل است که می تواند به صورت توصیفی(قابل قبول، نیاز به پیشرفت و ..) و یا عددی(1تا 5) ارئه شود. فواید رتبه بندی و بکارگیری آن در سازمان های خرد و کلان: 1-می توان با بهره گیری از...
ادامه مطلب