اخذ مجوز های لازم برای رستوران

اخذ مجوز های لازم برای رستوران: ‌اولین و مهم ترین قسمت گرفتن مجوز برای راه اندازی رستوران یا آشپزخانه گرفتن مجوز از صنایع غذایی و مجوزهای بهداشتی است .پروانه بهداشت به واحد های غذایی خاص اعطا می شود که از شرایط بهداشتی...
ادامه مطلب