شغل نگهبانی چیست؟

شغل نگهبانی چیست؟   به صورت کلی نگهبانی و شغل نگهبانی از یک مکان خصوصی یا عمومی به منظور ایجاد امنیت و جلوگیری از ورود افراد به محل مورد نظر و همچنین جلوگیری از سرقت اموال توسط سارق و یا سارقین میباشد. نگهبان به فردی...
ادامه مطلب

شغل انتظامات چیست؟

شغل انتظامات چیست؟   به طور کلی هرکس که به حفاظت از جان خود می اندیشد، به حفظ ملک، محل کار و... که موجب آسایش و حیات او است هم فکر میکند. انسان باید در زمینه نگهداری از وسایل و اماکنی که ادامه حیاتش وابسته به آنهاست چاره...
ادامه مطلب