شرایط ثبت نام بیمه تامین اجتماعی

  شرایط ثبت نام بیمه تامین اجتماعی   افراد برای اینکه بتوانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قراربگیرند باید شرایطی که در این پست ذکر میشودرا داشته باشند. 1-اقایان برای ثبت نام بیمه باید حتما کارت خدمت داشته باشند. 2-باید...
ادامه مطلب

بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار چیست ؟

بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار چیست ؟   بیمه تامین اجتماعی بیمه مطرح و کارآمدی بین همگان است . بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار هم جزء این دسته از بیمه های پر کاربرد به شمار میرود .این بیمه مختص زنان خانه دار در رده های...
ادامه مطلب
لگوی سازمان تامین اجتماعی

قوانین تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

قوانین تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری   بیمه تامین اجتماعی، نوعی بیمه اجباری است که کلیه مزدبگیران، مشاغل کارگری و کارمندی و نظایر آن را در سطح کشور شامل می شود. در این مطلب به برخی قوانین و مقرارات بنیادین و...
ادامه مطلب