قراردادهای حجمی چیست؟

قراردادهای حجمی چیست؟   قراردادهای حجمی ، به دولت اجازه میدهد که برخی از امور خود را به شرکت های پیمان کاری واگذار کند‌. و یکی از مواد قانون (مدیریت خدمات کشور) به حساب میاید. حجم زیادی از امور واگذار شده شغل های خدماتی...
ادامه مطلب