نحوه محاسبات حق اولاد

نحوه محاسبات حق اولاد   یکی از وظایف کارفرما در کنار انجام اموری مثل ارسال لیست بیمه برای افراد متأهل و دارای فرزند، پرداخت حق اولاد است. درحال حاضر حق اولاد برای تمام فرزندان پرداخت می شود؛ در صورتی که تا قبل از...
ادامه مطلب

حق اولاد یا کمک عائله مندی چیست و شرایط دریافت آن چگونه است

حق اولاد یا کمک عائله مندی چیست و شرایط دریافت آن چگونه است حق اولاد در اصل کمک هزینه ای برای مخارج فرزندان بیمه شدگان است و مبلغ آن معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه می باشد. همچنین این مبلغ...
ادامه مطلب