سرویس ایاب ذهاب چیست؟

سرویس ایاب ذهاب چیست؟   یکی از امکانات جابجای کارکنان شرکتها و اداره جات ،مدارس  و کارخانه جات که مدیران می‌توانند در اختیار کارکنان ان شرکت ها قرار بدهند، استفاده از حمل و نقل است .بعضی از اوقات هم افراد عادی هم...
ادامه مطلب

حمل و نقل و انواع آن

حمل و نقل و انواع آن   حمل و نقل یا ایاب و ذهاب ابزاری برای جابجایی کالا، اجناس و انسان ها محسوب می شود. حمل و نقل در فرهنگ لغات به معنی جابه جایی از مکانی به مکان دیگر معنی شده و مهندسی حمل ونقل را می توان کاربرد ریاضیات و...
ادامه مطلب