دستگاه کفساب چیست؟

دستگاه کفساب چیست؟   امکان دارد گاهی به سنگ های ساختمانی نگاه کنید و کثیفی هایی روی سنگ ها وجود داشته باشد مانند ریخته شدن قیر و یا سوختگی؛ که اینها با نظافت های دوره ای ساختمان تمیز نمیشوند. این کثیفی ها با کمک دستگاه...
ادامه مطلب

خدمات نظافت صنعتی چیست؟

خدمات نظافت صنعتی چیست؟   نظافت صنعتی عمل تمیز کردن مناطق خطرناک در تأسیسات صنعتی مانند انبارها ،نیروگاه ها و بیمارستانها و کارخانجات و ادارات و...است. کار یک پاک کننده صنعتی و یا نگهداری از اماکن صنعتی کار سخت و دشواری...
ادامه مطلب