صنعت بیمه

وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ‌بعد انقلاب اسلامی اقتصاد کشور تحولات مختلفی را از سر گذرانده است، به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثری دولت در اقتصاد حس می شد و در دورهای دیگر دولتمردان در جهت مخالف به جلو رفتند و اگر در...
ادامه مطلب