شرح وظایف واحد دبیرخانه همایش

1 - اطلاعيه اوليه كنگره ها به تمام مراكز تحقيقاتي و دانشگاه هاي علوم پزشكي کل كشور 2 - هماهنگي و ترتيب دادن جلسات كنگره ها 3 - ارتباط مستمر با دبيران كنگره ببرای هماهنگي هاي ملزومات با دیگر واحد ها و رئيس هيئت اجرائي 4 - تنظيم...
ادامه مطلب
بالا