بادیان رومی یا رازیانه

بادیان رومی یا رازیانه ‌   بادیانه رومی(انیسون،رازیانه)جزو گیاهانی هستند با دانه ی بسیار معطر و شبیه گیاه رازیانه ، و از قدیم مورد استفاده های پزشکی و غذایی داشته است و در بین مردم سیستان و به بادیون مشهور بوده و مصرف...
ادامه مطلب
بالا