قانون مالیات مستقیم چیست؟

قانون مالیات مستقیم چیست؟   همه دولت های جهان ،برای اینکه بتوانند از پس مخارج خود بر بیایند از روش های مختلفی کسب درآمد میکنند . در حقیقت ساکنان هر کشور قسمتی از سود اقتصادی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت میکنند....
ادامه مطلب

قانون مالیات تکلیفی چیست؟

قانون مالیات تکلیفی چیست؟   تمامی افراد از جانب خود باید مالیات را پرداخت کنند؛ ولی به این معنی نیست که درحال پرداخت مالیات تکلیفی هستند. مالیات تکلیفی، نوعی روش دریافت مالیات است. به مالیاتی که وظیفه پرداخت آن به...
ادامه مطلب