مالیات عملکرد

مالیات عملکرد به چه مجموعه هایی تعلق میگیرد؟

مالیات عملکرد به چه مجموعه هایی تعلق میگیرد؟   همانطور که از اسم این مالیات مشخص است، به کسب و کار شخصی، عملکرد یک شرکت و یا مجموعه و بنگاه اقتصادی تعلق خواهد گرفت. در حقیقت، هر یک از مجموعه های تجاری که گفته شد، موظف...
ادامه مطلب