مالیات تکلیفی

تفاوت مهم بین دو مالیات عملکرد و تکلیفی

  تفاوت مهم بین دو مالیات عملکرد و تکلیفی   مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد از لحاظ ماهیتی تفاوت بسیاری دارند ولی اکثر افراد جامعه آن را نمی دانند و آن را به اشتباه یکی میدانند. مالیات عملکرد به سود خالص مجموعه ها و...
ادامه مطلب
مالیات عملکرد

مالیات عملکرد به چه مجموعه هایی تعلق میگیرد؟

مالیات عملکرد به چه مجموعه هایی تعلق میگیرد؟   همانطور که از اسم این مالیات مشخص است، به کسب و کار شخصی، عملکرد یک شرکت و یا مجموعه و بنگاه اقتصادی تعلق خواهد گرفت. در حقیقت، هر یک از مجموعه های تجاری که گفته شد، موظف...
ادامه مطلب