برند چیست؟

برند چیست؟   اگر به زبان ساده بگوییم ،برند همانند روح، نامرئی است که با کمک نشان تجاری و خصوصیاتی دیگر در پیکر محصول میدمد و با آن خوی میگیرد . انجمن مدیریت بازاریابی آمریکا برند را به این صورت تعریف میکند که "ایجاد...
ادامه مطلب