شغل منشی گری چیست؟

شغل منشی گری چیست؟   برای هر کسب و کاری استخدام منشی لازم است .یکی از پست هایی که حتی در شرکت هایی که ارباب رجوع ندارند اهمیت زیادی دارد، منشی است. منشی گری شغلی است که در آن شخص صاحب پست، با اینکه پست مدیریتی ندارد اما به...
ادامه مطلب