پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی چیست؟

قانون مبارزه با پولشویی چیست؟   در ایران اصلی ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی، قانون مبارزه با پول شویی است. این قانون در سال 1386 مصوب شد و همچنین قانون (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) در سوم مهر ماه سال 1397 در مجلس...
ادامه مطلب