قانون جدید چک و مشخصات آن

قانون جدید چک و مشخصات آن   نواوری های قانون جدید چک و مشخصات ظاهری چک های جدید. 1-صدور اجرائیه دادگاه علیه صادر کننده چک بلا محل بودن ‌2-برقراری اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام انی وضعیت اعتباری صادر...
ادامه مطلب

نحوه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی

‌نحوه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی   1_ برای ورود به سایت بانک مرکزی بر روی سایت WWW.Cbi.ir کلیک کنید و بعد از ورود به صفحه اصلی سایت مرکزی بر روی گزینه (نظام پرداخت و زیر ساخت )و سپس بر روی گزینه (استعلام وضعیت اعتباری چک...
ادامه مطلب