تبدیل تامین و تامین خواسته چیست؟

تبدیل تامین چیست؟

‌‌تامین، اقدامی با ملاحظه جهت جلوگیری از به هدر رفتن حقوق خواهان دعوا میباشد و اقدامی است که با در خواست خواهان جهت ضبط اموال منقول و غیر منقول خوانده انجام میگیرد. قانونگذار به این منظور تامین خواسته را پیش بینی میکند تا در صورت صادر شدن حکم به نفع خواهان ، او بتواند با توقیف اموال خوانده به حق و حقوق قانونی خود دست پیدا کند .

تبدیل در لغت به معنی جابجا کردن یا عوض کردن چیزی با چیز دیگر میباشد.

تامین خواسته چیست؟

حالا باید بدانیم که تامین خواسته یعنی  اینکه خواهان دعوا قبل یا در موقع صدور حکم ،با معرفی اموال خوانده دعوا از دادگاه صالح درخواست توقیف اموال خوانده را میکند. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند قبل از دادن دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته را نماید.

۱_خواهان ،خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد کند نقدی به صندوق داد گستری بپردازد.

۲-دعوا مستند به سند رسمی باشد. ‌

۳-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد . ‌

در برخی از موارد ی که پرداخت خسارت احتمالی نیاز است . باید وجه نقد باشد که به صندوق دادگستر ی پرداخت میگردد و مبلغ ان بستگی به نظر دادگاه  دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *