ترک تشریفات در مناقصات چیست؟

ترک تشریفات در مناقصات چیست؟

 

ترک تشریفات در مناقصات یکی از روش های انجام معامله است که در آن کارفرما بدون انجام مناقصه ی نامحدود یا محدود با یک فرد یا پیمانکار قرارداد می بندد.

در قانون برگزاری مناقصات این امکان پیش بینی شده است که اگر بر اساس گزارش توجیه دستگاه مناقصه گذار، با تشخیص یک هیئت سه نفره از مقامات مسئول، امکان برگزاری مناقصه وجود نداشته باشد، می توان با روش های غیر رقابتی مانند ترک تشریفات مناقصه به نتیجه رسید.

 

گفتن دلایل کافی همانند:

الزام به خرید از عرضه کنندگان خاص

نبود زمان کافی برای برگزاری مناقصه

تحریم های اقتصادی

معین نبودن بودجه

وجود شرایط بحرانی که خطرات مال و جانی متوجه کشور میسازد و…برای انجام عملیات مورد نظر ،از نظر ترک تشریفات واجب است.

کمیسیون مناقصه چیست؟

هیئتی میباشد که وظیفه ارزیابی و تشخیص صلاحیت مناقصه گران یا شخص حقیقی و یا حقوقی شرکت کننده را دارد.

در مراکز، کمیسیون مناقصه از سه نفر تشکیل می شود و اعضای ان شامل:

۱_معاون وزارتخانه یا موسسه دولتی یا یک نفر نماینده به انتخاب وزیر یا رئیس موسسه ی مربوطه

۲_حسابدار موسسه دولتی، وزارتخانه و یا نماینده او

۳_رئیس بخش تقاضا کننده مورد معامله و یا نماینده او

اما در شهرستان ها کمیسیون مناقصه از سه نفر که شامل (رئیس دستگاه مناقصه گذار و یا نماینده او، حسابدار شهرستان مربوطه و یا نماینده او، مسئول امور تدارکات دستگاه مناقصه گذار و یا نماینده او) هستند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *