تعیین پایه حقوق و سنوات

تعیین پایه حقوق و سنوات

 

تعیین مزد پایه یا سنوات گذشته و مزد شغل ‌،پایه مزد یا همان (سنوات)

سابقه خدمت گذشته کارگران در کارگاه

بابت سابقه خدمت گذشته کارگران در کارگاه تا پایان سال پس از کسر سابقه جایگزین شده بابت کمبود مدرک تحصیلی موضوع ماده ۲ براساس جدول ضمیمه شده در سایت ها که تا پایان سال……..تنظیم شده است،محاسبه وبه عنوان سنوات گذشته در مورد انان منظور خواهد شد.

مزایای مشاغل

مزایای مشاغل ‌عوامل اصلی و فرعی متشکله شغل ملاک عمل بوده و امتیازات لازم به این عوامل طبق نظام ارزیابی مشاغل تعلق گرفته شده است،پرداخت های مستمر که در کارگاه پرداخت میکردیده عبارت است از :حق مقام ،حق سرپرستی ،سختی کار،و مزایای گرد و غبار و نظایر ان همراه مزد کارگران در بودجه اجرای طرح منظور گردیده است.

 

مزایا براساس وزارت کار

غیر از موارد ذکر شده ،مزایای دیگری جز انچه که به ترتیب زیر مقرر شده قابل پرداخت نخواهد بود ؛ ‌حق اولاد،حق مسکن،ایاب و ذهاب و انواع پاداش و عیدی و نظایر ان ها که طبق قانون مربوطه یا عرف و روال کارگاه پرداخت می شود.

نوبت کاری ،شب کاری،اضافه کاری،فوق العاده ماموریت ،حق شیفت و غیره..‌‌‌‌‌……..با توجه به ضوابط مقرر در قانون کار پرداخت میشود.

سایر مزایایی که نام برخی از انها در این دستور العمل نیامده ،بنا به تشخیص وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همچنین در قالب مزایای پست و سختی کار با رعایت دستور العمل مربوط محاسبه میشود ،مزایای جدید در هر حال نباید کمتر از مزایای قبلی شود .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *