مراکز پردازش و بازیافت و دفن زباله

مراکز پردازش و بازیافت و دفن زباله

 

‌در این سایت ها و مراکز پردازش به قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات پرداخته شده است ‌. عبارت و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته دارای معانی زیر میباشد:

سازمان حفاظت محیط زیست

‌ ‌پسماند چیست؟

به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت های روزمره انسانها بوده و از دید تولید کنندگان زائد تلقی میشود و خود این (پسماندها ) به چند دسته تقسیم می گردد

پسماندهای عادی:

به پسماند های گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای انسان ها در شهر ها و روستاها و خارج از انها در خانه یا ضایعات ساختمان ها یا در کارخانجات تولید می شود  چند نوع پسماند های دیگر نیز وجود دارند از قبیل… پسماندهای بیمارستانی ، پسماندهای کشاورزی ،پسماندهای ویژه ،پسماندهای صنعتی، ‌مدیریت اجرایی پسماند؛

 

چه کسانی این وظیفه را برعهده دارند

شخصیت حقیقی یا حقوقی مسئول برنامه ریزی ،ساماندهی ،مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید ،جمع آوری ،ذخیره سازی ،جداسازی ،حمل و نقل و بازیافت ،پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه را به عهده دارد.

 

دفع زباله

دفع کلیه روشهای را که برای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی ،زباله سوزی دفع زباله نامیده می شود.

 

پسماندهای ویژه

پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند ‌مقررات تنظیم شده موجب گردیده که تولید و مصرف پسماند کمتری ایجاد کند. ‌

پسماندهای پزشکی و نیز پسماندهای عادی ،صنعتی کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه به حساب میاید.

 

پردازش

کلیه فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی ،بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردید.

 

مدیریت های اجرایی پسماندها

مدیریت های اجرایی پسماندها موظفند بر اساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت ،بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت انها تامین و تضمین شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *