نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده

نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده

در اجرای احکام، ‌مال یا هر وجه دیگری که از محکوم علیه بازداشت میشود ،علی القاعده تا زمان فروش ان در بازداشت می ماند و بعد از فروش ،بستگی به خریدار یا برنده مزایده تحویل داده شده و اگر لازم باشد سند رسمی انتقال ان نیز بنام مالک جدید تنظیم می شود.

مالی که بازداشت میشود ،در صورتی آزاد میگردد که ذینفع در خواست نماید. نکته مهم اینکه در یکسری از موارد ،قانون صراحتا پیش بینی میکند که مرجع یا دادگاه صالح ، باید مال را آزاد نماید. یعنی اگر بعد از بازداشت مال ، فرد بدهکار ،محکوم به و کلیه خسارات قانونی را پرداخت نماید . قسمت اجرا می بایستی مال بازداشت شده را آزاد نماید.

هم چنین اگر بعد از بازداشت مال ،طرفین برای اجرای حکم قراری گذاشته و ان را به قسمت اجرا اعلام دارند، مال آزاد می شود.‌‌‌‌ ‌ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام نیز مقرر نموده است: ‌هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید ان مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

در خواست رفع بازداشت مال به خواست شخص ثالث در سه مورد قابل بررسی است:

  1. مالی که در تصرف شخص ثالث بوده به عنوان مال محکوم علیه توقیف شده باشد ،که شخص ثالث میتواند   نسبت به اقدام مامور اجرا در دادگاهی که حکم بدست آن اجرا شده شکایت کند و دادگاه رسیدگی کند تا   در صورت درستی ادعا، حکم بازداشت را باطل و دستور آزاد شدن مال را به شخص صادر کند
  2. اگر شخص ثالث بجای محکوم ، مال خود را بازداشت و گرفتن محکوم به ، از محل او  معرفی کند و مال بازداشت میشود ،در این صورت درخواست شخص ثالث برای آزاد شدن مال پذیرفته نمیشود
  3. حالا به مالی که به عنوان مال محکوم علیه ضبط شده ،میتواند ادعا حق کند که در این حالت در محدوده مقررات اعتراض شخص سوم اجرایی درخواست او بررسی شده و در صورت لزوم اقدام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *