کار آفرین کیست؟

کار آفرین کیست؟   کسی که کسب و کار خود را راه انداخته باشد کار آفرین است . کار آفرین فردی ریسک پذیر است که مشتاق خلق مسیری مخصوص به خود در دنیایی است که به تغییر وضعیت موجود روز خوش نشان نمی دهد. به عبارتی دیگر، به فردی که...
ادامه مطلب

ضمانت نامه بانکی چیست؟

ضمانت نامه بانکی چیست؟   ضمانت نامه به معنی رفتار پذیری یا تاوان داری است . ضمانت نامه یعنی یک شخص می پذیرد که اگر بدهکار اصلی ،بدهی خود را پرداخت نکند، او پرداخت آن بدهی را به عهده می گیرد. مسائل عقد ضمانت نامه و یا ضامن...
ادامه مطلب
بالا