شمشادزن چیست؟

شمشادزن چیست؟   شمشادزن برای هرس درختان کوچک و علف ها و شاخ برگ درختانی استفاده میشود که نمیشود آنها را با چمن زن کوتاه کرد. کارایی شمشادزن مانند اره موتوری است ولی این دستگاه قسمت های مختلفی دارد. قسمت های اصی این...
ادامه مطلب

اضافه کاری و تعطیلات در قانون وزارت کار

اضافه کاری و تعطیلات در قانون وزارت کار   مدت وقتی که کارگر برای کارفرما صرف میکند، ساعت کاری وی محسوب میشود. طبق قانون وزارت کار هر کارگر موظف است روزانه 8 ساعت برای کارفرما کار کند. در این قانون گفته شده هیچ کارگری...
ادامه مطلب
بالا