هدیه ازدواج در تامین اجتماعی به چه صورت است؟

هدیه ازدواج در تامین اجتماعی به چه صورت است؟   اگر درصدد رفتن به خانه بخت و ازدواج هستید هدیه ازدواج بیمه تامین اجتماعی را از دست ندهید. این هدیه هر چند کوچک ولی میتواند گوشه کوچک از هزینه های شما را جبران کند حالا اگر از...
ادامه مطلب

برگشت خوردن مرسولات پستی

برگشت خوردن مرسوله های پستی   مرسولات پستی وارد شده از کشور دیگر یا ارسال آن ها به مقصد جدید در کشوری دیگر ‌در این بخش طبق ماده ۱۵۸ در رابطه با مرسوله های پستی برگشت خورده یا برای ارسال مجدد ۴ اظهار نامه صادر شده است و پس...
ادامه مطلب

مرسولات بین المللی و قوانین آن

مرسولات بین المللی و قوانین آن   مرسولات بین المللی چیست؟ ‌امروزه در دنیا مردم در شهرهاوکشورهای مختلف زندگی میکنند و به این دلیل بسته هاو مرسولات پستی را برای هم ارسال میکنند و پست در این میان نقش مهمی در انتقال این...
ادامه مطلب
بالا