مدیریت پسماندهای هسته ای

مدیریت پسماندهای هسته ای   ‌ضایعات هسته ای برحسب نوع پتانسیل و محتویات تولید حرارتی و شدتی پرتوزایی در امریکا به ۳دسته تقسیم میشود: ‌ضایعات فرا اورانیومی ‌ ضایعات سطح پایین ‌ ضایعات سطح بالا همچنین۹۰ درصد از این...
ادامه مطلب

صورت معاملات فصلی چیست و چه کسانی ملزم به ارسال ان هستند؟ ‌

صورت معاملات فصلی چیست و چه کسانی ملزم به ارسال ان هستند؟ ‌در دنیای حسابداری و مسائل مربوط به امور بیمه و کارکنان بپیچیدگی های زیادی دارد و برای کارفرمایان تا حدی مشکل ساز هستند و لازمه ی ان راه اندازی یک کسب و کار تمام...
ادامه مطلب

تفاوت صورت معاملات فصلی با ارزش افزوده

تفاوت صورت معاملات فصلی با ارزش افزوده ‌   این معاملات فصلی هر ۳ ماه و با زمان مشخصی ارائه میگردد و  عوارض و مالیات  به خدمات ارزش افزوده تعلق میگیرد . مالیا ت ارزش افزوده از نوع غیر‌ مستقیم است و گزارش خرید فروش از نوع...
ادامه مطلب
بالا