فواید کمپوست در کشاورزی

فواید کمپوست در کشاورزی   ‌از کمپوست (COmpost)در باغبانی و کشاورزی به عنوان کود تقویت کننده خاک از ان استفاده می شود.و میتوان گفت که  زباله های تر تبدیل به کمپوست شده یک کود گیاهی و تقویت کننده ی خاک شناخته شده و مهم ترین...
ادامه مطلب

بازیافت زباله تر و تولید کمپوست

بازیافت زباله تر و تولید کمپوست   کمپوست چیست؟ ‌تجزیه شدن پسماندها که نسبتا پایدار حاصل از فرایند پوسش است ،یعنی عمل پوسش یا کمپوست کردن ،پوساندن و تجزیه بقایای گیاهی ،حیوانی یا زباله های شهری ، همچنین لجن فاضلاب است...
ادامه مطلب

مفاد شرایط خصوصی پیمان

مفاد شرایط خصوصی پیمان   ‌شرایط خصوصی پیمان ،بدون توجه به ماده شرایط عمومی پیمان اعتبار ندارد ،شماره درج شده ،همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی می باشد. اگر این شرایط بر اساس مصوبات سازمان برنامه و بودجه...
ادامه مطلب

شرایط خصوصی و عمومی پیمان در مناقصات و مزایدات

شرایط خصوصی و عمومی پیمان در مناقصات و مزایدات   یکی از موارد مهم در قرارداد، شرایط پیمان خصوصی است.که در سال ۱۳۷۸ شرایط عمومی و خصوصی پیمان به دستگاههای اجرایی کشور درباره قراردادهای مهندسین و مشاورین پیمانکار ابلاغ...
ادامه مطلب
بالا