معرفی ۱۰ نوع از درختان فضای سبز

معرفی ۱۰ نوع از درختان فضای سبز   بلوط همیشه سبز : ‌این گیاه دو نوع دارد :بلوط همیشه سبز اروپایی و یکی هم اسیایی . گیاهی بسیار مقاوم در شرایط سخت و بدون آب هست ،این درخت میوهای تزئینی بسیار زیبا و خوش بو در اواخر فصل...
ادامه مطلب
بالا