معرفی برخی از گواهینامه های ایزو پرکاربرد

معرفی برخی از گواهینامه های ایزو پرکاربرد   معرفی گواهینامه ایزو همانند سایر سازمانهای جهانی وظایف و مسئولیت های خاصی را به عهده دارد. این سازمانها به دنبال یکسان سازی استانداردها در سطح بین المللی میباشد. انواع گواهی...
ادامه مطلب

قراردادهای حجمی چیست؟

قراردادهای حجمی چیست؟   قراردادهای حجمی ، به دولت اجازه میدهد که برخی از امور خود را به شرکت های پیمان کاری واگذار کند‌. و یکی از مواد قانون (مدیریت خدمات کشور) به حساب میاید. حجم زیادی از امور واگذار شده شغل های خدماتی...
ادامه مطلب

گیاهانی سمی چه خطرات و عوارضی دارد؟

گیاهانی سمی چه خطرات و عوارضی دارد؟   آشنایی با گیاهان سمی: ‌ گیاه سمی چیست؟ باید گیاهان سمی را بشناسیم چون نمیتوان بدون فکر کردن و آشنایی با طبیعت گیاه آن را به منزل آورد. و گیاهان سمی را باید از کنار کودکان و حیوانات...
ادامه مطلب