دلایل علمی مضربودن کاشت “درخت کاج”

مطابقت نداشتن با زندگی‌بوم ایرانی که درختان برگ‌ریز دارد؛ گیاهان درختی ایران، به‌جز چند درختی که برگ سوزنی‌ شکل دارند که در شرایط و مناطق اندکی زندگی می‌کنند، در اوایل بهار که درختان برگ‌ریز هنوز برگ ندارند، نور...
ادامه مطلب

درختان چقدر زنده میمانند

بر اساس تحقیقات اخیر، درختانی که بیشترین طول عمر را در دنیا دارند ،بسیار زیاد هستند. محققان براساس تحقیقاتشان پی برند که  طول عمر درختان طولانی‌تر از طول عمر خودشان (محققان) است. در بررسی برخی از کهنسالترین درختان روی...
ادامه مطلب

پیامدهای مصرف آب بر محیط زیست

مقدار و حجم آبهاي زيرزمينی اصلی ترین منبع تامين کننده نيازها ي آب ،شور صنعت و کشاورزي در استان هرمزگان است، لذا حفاظ کمي و کيفي اين منابع از اهميت زیادي برخوردار است. شهرستان ميناب بعد از بندرعباس یکی از پرجمعيت ترين...
ادامه مطلب
بالا