نحوه صحیح طرح دعوای اعلام بطلال معامله

نحوه صحیح طرح دعوای اعلام بطلال معامله در ‌زمانی که یک معامله بین دو طرف صورت میگیرد و قرارداد بسته می شود بعد از انجام معامله یا قرارداد مشخص  گردد ، که یک یا بعضی از مفاد قید شده در قرارداد وجود نداشته باشد ،لازم است که...
ادامه مطلب

نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده

نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده در اجرای احکام، ‌مال یا هر وجه دیگری که از محکوم علیه بازداشت میشود ،علی القاعده تا زمان فروش ان در بازداشت می ماند و بعد از فروش ،بستگی به خریدار یا برنده مزایده تحویل داده شده و اگر لازم...
ادامه مطلب

نمونه قرارداد های خرید و فروش

نکات مهم قرارداد بیع یا خرید و فروش :  شرط ضمن قرارداد شامل تمامی توافقات بین دو طرف می شود و تنظیم بسیار دقیق ان از دعاوی احتمالی بعد جلوگیری میکند. ‌ وضع و موضوع قرارداد به طور کامل مشخص شود. ذکر مشخصات کامل و آدرس و...
ادامه مطلب

تبدیل تامین و تامین خواسته چیست؟

تبدیل تامین چیست؟ ‌‌تامین، اقدامی با ملاحظه جهت جلوگیری از به هدر رفتن حقوق خواهان دعوا میباشد و اقدامی است که با در خواست خواهان جهت ضبط اموال منقول و غیر منقول خوانده انجام میگیرد. قانونگذار به این منظور تامین خواسته...
ادامه مطلب

اقدامات لازم قبل از برگزاری رویداد

اقدامات لازم قبل از برگزاری رویداد : ‌یکی از مهم ترین کارهای موثر در بازار یابی شرکت ها ،به راه انداختن همایشها و سمینارها به حساب می آید .در صورتی که دقیق و حساب شده باشد. پس نتیجه بهتری هم بدست خواهد آمد .در روز مراسم تا...
ادامه مطلب
بالا