اظهارنامه چیست؟

اظهارنامه چیست؟   اظهارنامه یکی از اقدامات حقوقی برای مطالبه حق است ؛ که به جهت بیان مطالبات مورد استفاده قرار میگیرد. اظهارنامه نوشته ای است که طبق قانون ۱۵۶ آیین دادرسی مدنی، بر طبق مقررات تنظیم شده و راهی رسمی برای...
ادامه مطلب