روف گاردن Roof Garden چیست؟

روف گاردن چیست؟   روف گاردن در زبان عامیانه به فضای سبز روی پشت بام گفته میشود . این طرح در فضای سبز بر روی سقف اجرا شده و در بستر رشد گیاهان در ارتفاعی بالاتر از زمین در بستر مصنوعی شکل گرفته است . روف گاردن به زبان فارسی...
ادامه مطلب