کار آفرین کیست؟

کار آفرین کیست؟   کسی که کسب و کار خود را راه انداخته باشد کار آفرین است . کار آفرین فردی ریسک پذیر است که مشتاق خلق مسیری مخصوص به خود در دنیایی است که به تغییر وضعیت موجود روز خوش نشان نمی دهد. به عبارتی دیگر، به فردی که...
ادامه مطلب