قراردادهای پیمانکاری اجرای فضای سبز

قراردادهای بین طرفین به طور دقیق تنظیم شود. و امکان دارد طرف قرارداد اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد ،که نماینده هر یک از اینها (حقیقی یا حقوقی)باید حضور داشته باشد .همچنین باید هر یک مدارک احراز هویت یکدیگر را چک کنند. و حتما...
ادامه مطلب

قرارداد تعمیر و نگهداری رایانه و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری

قرارداد تعمیر و نگهداری رایانه و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری   در ادارات خصوصی و دولتی و بسیاری از شرکت ها دارای سیستم های رایانه ای هستند، و بطور مرتب از طریق اپراتور ها ی شرکت خود با سیستم رایانه ای پیش میروند. و...
ادامه مطلب