قانون کار در خصوص عدم ارسال لیست بیمه

قانون کار در خصوص عدم ارسال لیست بیمه   حق بیمه کارگرانی که بیمه آنها توسط کارفرما به بیمه تامین اجتماعی ارسال نشده چگونه است ؟ در صورتی که کارفرما برخلاف ماده 148 قانون کار از ارسال لیست بیمه کارگران خود به سازمان تامین...
ادامه مطلب