قانون مالیات مستقیم چیست؟

قانون مالیات مستقیم چیست؟   همه دولت های جهان ،برای اینکه بتوانند از پس مخارج خود بر بیایند از روش های مختلفی کسب درآمد میکنند . در حقیقت ساکنان هر کشور قسمتی از سود اقتصادی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت میکنند....
ادامه مطلب