گزارش حادثه چیست؟

گزارش حادثه چیست؟   در تهیه یک گزارش باید تمامی اقدامات مربوط به قبل و علت و ریشه وقوع حادثه را بررسی و شرح داد.   اصول  قواعد در گزارش حادثه اگر بخواهیم علت حادثه را تحلیل کنیم میتوان ان را به دو دسته مستقیم و...
ادامه مطلب
بالا