مفاد شرایط خصوصی پیمان

مفاد شرایط خصوصی پیمان   ‌شرایط خصوصی پیمان ،بدون توجه به ماده شرایط عمومی پیمان اعتبار ندارد ،شماره درج شده ،همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی می باشد. اگر این شرایط بر اساس مصوبات سازمان برنامه و بودجه...
ادامه مطلب

شرایط خصوصی و عمومی پیمان در مناقصات و مزایدات

شرایط خصوصی و عمومی پیمان در مناقصات و مزایدات   یکی از موارد مهم در قرارداد، شرایط پیمان خصوصی است.که در سال ۱۳۷۸ شرایط عمومی و خصوصی پیمان به دستگاههای اجرایی کشور درباره قراردادهای مهندسین و مشاورین پیمانکار ابلاغ...
ادامه مطلب