ضمانت نامه بانکی چیست؟

ضمانت نامه بانکی چیست؟   ضمانت نامه به معنی رفتار پذیری یا تاوان داری است . ضمانت نامه یعنی یک شخص می پذیرد که اگر بدهکار اصلی ،بدهی خود را پرداخت نکند، او پرداخت آن بدهی را به عهده می گیرد. مسائل عقد ضمانت نامه و یا ضامن...
ادامه مطلب