تفکیک زباله چیست و چگونه انجام میشود؟

تفکیک زباله چیست و چگونه انجام میشود؟   تفکیک یا طبقه بندی زباله فرآیندی است که زباله را با توجه به جنس و نوع زباله در دسته های مختلف از هم تفکیک می کنند، دسته بندی زباله ها ممکن است به صورت دستی در خانه ها انجام شود یا به...
ادامه مطلب