مالیات عملکرد

مالیات عملکرد به چه مجموعه هایی تعلق میگیرد؟

مالیات عملکرد به چه مجموعه هایی تعلق میگیرد؟   همانطور که از اسم این مالیات مشخص است، به کسب و کار شخصی، عملکرد یک شرکت و یا مجموعه و بنگاه اقتصادی تعلق خواهد گرفت. در حقیقت، هر یک از مجموعه های تجاری که گفته شد، موظف...
ادامه مطلب
مالیات عملکرد

مالیات عملکرد چیست؟

مالیات عملکرد چیست؟   همانطور که میدانید یکی از پیامدها برای گسترش هر کشور، مالیات است و جواب چرایی آن این است که چون بخش وسیعی از خدمات عمومی به واسطه مالیات پرداخت میشود. از مهم ترین نوع مالیات ها میشود به مالیات...
ادامه مطلب