مناقصات محدود چیست؟

مناقصات محدود چیست؟   از آن جهت که سازمان های دولتی باید مصلحت عموم مردم و منافع عمومی را در انجام معاملات خود رعایت کنند ناچار هستند که از طرق تشریفاتی مانند مزایده و یا مناقصه این کار را انجام دهند. بر اساس ماده ۲قانون...
ادامه مطلب