مالیات عملکرد

مالیات عملکرد چیست؟

مالیات عملکرد چیست؟   همانطور که میدانید یکی از پیامدها برای گسترش هر کشور، مالیات است و جواب چرایی آن این است که چون بخش وسیعی از خدمات عمومی به واسطه مالیات پرداخت میشود. از مهم ترین نوع مالیات ها میشود به مالیات...
ادامه مطلب