تراریوم و تاریخچه آن

تراریوم و تاریخچه آن   فضایی برای کاشت گیاهان است که میتوان از آن به عنوان باغ شیشه ای نیز نام برد. بعضی از گیاهان به رطوبت بالایی احتیاج دارند که میتوان از این فضای شیشه ای برای گیاهان رطوبت دوست استفاده کرد . از تراریوم...
ادامه مطلب