کاشت زعفران و شرایط پرورش آن

کاشت زعفران و شرایط پرورش آن ‌ زعفران در آب و هوای معتدل کاشته می شود ،و باید در انتخاب زمین مرغوب برای کاشتن زعفران دقت زیادی داشته باشید ،و برای کاشت فصل مناسب از مهر ماه تا مرداد ماه شروع میشود.   زعفران به چه نامی...
ادامه مطلب