مرسولات بین المللی و قوانین آن

مرسولات بین المللی و قوانین آن   مرسولات بین المللی چیست؟ ‌امروزه در دنیا مردم در شهرهاوکشورهای مختلف زندگی میکنند و به این دلیل بسته هاو مرسولات پستی را برای هم ارسال میکنند و پست در این میان نقش مهمی در انتقال این...
ادامه مطلب
بالا